Gniazdo,  Ogród Willi Caro  w Gliwicach


Credo artystyczne

W  swoich pracach koncentruję się na człowieku. Interesuje mnie analizowanie ludzkich postaw, zachowań, emocji. W ,,poetyckich formach” - przedstawianych nie wprost – szukam obszarów ludzkiej wrażliwości, ludzkich pragnień, trosk czy energii, które na mnie odziałują.

Staram się budować prace w oparciu o ulotne, trudne do zdefiniowania odczucia, o emocje które targają każdym z nas, o ukryte pragnienia pojawiające się w snach bądź na jawie. Daleki jestem od komentowania codziennej rzeczywistości.

W wypowiedziach swych posługuję się rzeźbą figuratywną, tworząc najczęściej bezgłowe, zdeformowane białe postaci. To właśnie za ich pomocą buduję własny ,,katalog ludzkich zachowań” . Postać ludzka bez głowy jest dla mnie po prostu człowiekiem. Nie identyfikuję ich z konkretnyni osobami. Nie nazywam po imieniu.

Na drugim biegunie moich przedstawień sytuują się ludzkie głowy. Zazwyczaj olbrzymie formy, choć oderwane od reszty ciała, zawsze symbolizują człowieka, poprzez jego życie duchowe, intelektualne, mądrość, rozum – w końcu poprzez człowieczą doskonałość.

Jako rzeźbiarza interesuje mnie relacja moich prac z otoczeniem. Staram się umiejscawiać swoje rzeźby zarówno w otoczeniu przyrody, np. na drzewie, czy w rzece, jak i w przestrzeniach miejskach – na placach czy na rynkach miast. Prezentacje w przestrzeniach publicznych stają się w ostatnim czasie dla mnie najważniejszą formą wypowiedzi artystycznej.