Wewn±trz  

Wewn±trz

Inside


rok powstania 1999
technika w³asna, papier
¶wietlówka
wymiary rze¼by: 2,5 x 2 x 2,7 m.

year of creation 1999
own technic, paper
fluorescent lamp
dimentions of sculpture: 2,5 x 2 x 2,7 m


Tytu³: Wewn±trz  Inside  , Autor:
Tytu³: Wewn±trz  Inside  , Autor: