Pocz±tek  

Pocz±tek

Beginning


rok powstania 2001
technika w³asna, papier
rysunek o³ówkiem
wymiary rze¼by: 1,5 x 1,5 x 2,4 m.


year of creation 2001
own technic, paper
drawing in pencil
dimentions of sculpture: 1,5 x 1,5 x 2,4 m


Tytu³: Pocz±tek Beginning  , Autor:
Tytu³: Pocz±tek Beginning  , Autor:
Tytu³: Pocz±tek Beginning  , Autor: