Spokój  

Spokój

Composurerok powstania 2006
technika w³asna, papier
wymiary rze¼by: 2,27 x 1,15 x 1,3  m.


year of creation 2006
own technic, paper
dimentions of sculpture: 2,27 x 1,15 x 1,3  m.


Tytu³: Spokój  Composure , Autor:
Tytu³: Spokój  Composure , Autor:
Tytu³: Spokój  Composure , Autor: