Czerwień  

Czerwień

RednessGaleria 4 Art, Gliwice
styczeń - luty 2008

4 Art Gallery, Gliwice
January - February 2008Tytu³: Czerwień  Redness , Autor:
Tytu³: Czerwień  Redness , Autor:
Tytu³: Czerwień  Redness , Autor:
Tytu³: Czerwień  Redness , Autor:
Tytu³: Czerwień  Redness , Autor:
Tytu³: Czerwień  Redness , Autor:
Tytu³: Czerwień  Redness , Autor:
Tytu³: Czerwień  Redness , Autor:
Tytu³: Czerwień  Redness , Autor:
 

rok powstania 2008
technika w³asna, papier
czerwona ¶wiat³o ¶wietlówkowe
wymiary rze¼by: 6 x 3 x 2,7 m.


year of creation 2008
own technic, paper
red fluorescent light
dimentions of sculpture: 6 x 3 x 2,7 m