Wierno¶ę  

Wierno¶ę

FaithfulnessSosnowiec, Galeria Extravagance
lipiec 1993

Sosnowiec, Extravagance Gallery
July 1993

Tytu³: Wierno¶ę  Faithfulness  , Autor:
Tytu³: Wierno¶ę  Faithfulness  , Autor:  
Tytu³: Wierno¶ę  Faithfulness  , Autor:
 
rok powstania 1993
technika w³asna, papier
rysunek o³ówkiem
wymiary rysunku: 1,6 x 2,6m
wymiary rze¼by: 4 x 3 x 2,5 m


year of creation 1993
own technic, paper
drawing in pencil
dimentions of drawing: 1,6 x 2,6 m
dimentions of sculpture: 4 x 3 x 2,5 m