Dotyk  

Dotyk

Touch


Samotno¶ę  

Samotno¶ę

Loneliness


Touch-and-go  

Touch-and-go

Touch-and-go


Codzienno¶ę  

Codzienno¶ę

Everyday


Objawienie  

Objawienie

Revelation